Schimbari din 2016 in impozitarea veniturilor din afiliere obtinute pe contracte de persoana fizica

bani

Incepand din 1 ianuarie 2016 va intra in vigoare noul Cod Fiscal ce aduce o serie de modificari in ceea ce priveste modalitatea de impozitare pentru veniturile afiliatilor persoane fizice.
Daca afiliatii Profitshare nu sunt inregistrati fiscal (nu sunt PFA sau companii), venitul se incadreaza la categoria “alte venituri” si se impoziteaza la sursa prin aplicarea cotei de 16%.

Art. 114 – Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

(2) În veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2), litera g) din Codul fiscal, sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap.II – Venituri din activități independente și cap.VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Art. 115 – Calculul impozitului şi termenul de plată
(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – k), precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114.
(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(3) Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:
– venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
– venituri din pensii, definite conform art. 99;
– venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
– venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
– indemnizaţii de şomaj;
– indemnizaţii pentru creşterea copilului;
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse (Art. 178)

(1) Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(2) În cazul persoanelor fizice care realizează, începând cu anul 2017, venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 179 alin. (2), pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, se stabileşte în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) – 5,5% asupra bazelor de calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

(4) Pentru anul 2016, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se calculează contribuţia este singurul realizat.

Nu se mai retin la sursa contributii sociale, dar daca afiliatul nu mai are alte venituri ANAF va emite o decizie de impunere pentru contributia de sanatate.

Astfel, Profitshare incepand cu 1 Ianuarie 2016 va retine la sursa doar impozitul pe venit, in valoare de 16% din suma castigurilor, pentru toate contractele pe persoana fizica.

Pentru afiliatii persoane juridice (PFA, II, SRL) decontarea castigurilor se va realiza in continuare in acelasi mod, afiliatul persoana juridica avand obligatia depunerii declaratiilor la ANAF in functie de activitatea prestata si plata taxelor si impozitelor.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook

Tag-uri: , ,

Schimbari din 2016 in impozitarea veniturilor din afiliere obtinute pe contracte de persoana fizica

Postat pe 28.12.2015 de catre Profitshare

bani

Incepand din 1 ianuarie 2016 va intra in vigoare noul Cod Fiscal ce aduce o serie de modificari in ceea ce priveste modalitatea de impozitare pentru veniturile afiliatilor persoane fizice.
Daca afiliatii Profitshare nu sunt inregistrati fiscal (nu sunt PFA sau companii), venitul se incadreaza la categoria “alte venituri” si se impoziteaza la sursa prin aplicarea cotei de 16%.

Art. 114 – Definirea veniturilor din alte surse

(1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) – h), altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu.

(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:

g) veniturile din activităţi, altele decât cele de producţie, comerţ, prestări de servicii, profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru care sunt aplicabile prevederile cap. II – Venituri din activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

(2) În veniturile din activitățile prevăzute la art. 114 alin. (2), litera g) din Codul fiscal, sunt cuprinse veniturile realizate de contribuabilii care nu sunt înregistrați fiscal potrivit legislației în materie și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, profesii liberale, din drepturi de proprietate intelectuală precum și venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, fără a avea caracter de continuitate și pentru care nu sunt aplicabile prevederile cap.II – Venituri din activități independente și cap.VII – Venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

Art. 115 – Calculul impozitului şi termenul de plată
(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) – k), precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114.
(2) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(3) Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

În anul 2016, persoanele care realizează venituri din alte surse nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) – d), g), i) – l), cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, după cum urmează:
– venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
– venituri din pensii, definite conform art. 99;
– venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
– venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
– venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
– indemnizaţii de şomaj;
– indemnizaţii pentru creşterea copilului;
– ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
– indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale.

Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse (Art. 178)

(1) Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(2) În cazul persoanelor fizice care realizează, începând cu anul 2017, venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 179 alin. (2), pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, se stabileşte în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) – 5,5% asupra bazelor de calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

(4) Pentru anul 2016, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se calculează contribuţia este singurul realizat.

Nu se mai retin la sursa contributii sociale, dar daca afiliatul nu mai are alte venituri ANAF va emite o decizie de impunere pentru contributia de sanatate.

Astfel, Profitshare incepand cu 1 Ianuarie 2016 va retine la sursa doar impozitul pe venit, in valoare de 16% din suma castigurilor, pentru toate contractele pe persoana fizica.

Pentru afiliatii persoane juridice (PFA, II, SRL) decontarea castigurilor se va realiza in continuare in acelasi mod, afiliatul persoana juridica avand obligatia depunerii declaratiilor la ANAF in functie de activitatea prestata si plata taxelor si impozitelor.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2021 Conversion Marketing