Marketingul afiliat si retelele sociale (azi, despre Twitter)

În ultima vreme am urm?rit numeroase conferin?e video, ale unor oameni cu foarte multe idei bune, în domeniul marketingului afiliat, astfel încât am nout??i pentru tine. Pe mine m? interesa foarte mult combina?ia dintre Twitter, o re?ea de socializare ce a atins cote maxime de audien?? în ultima perioad? ?i rata de conversie, sau altfel spus, poate fi Twitter o unealt? eficient? pentru m?rirea ratei de conversie? R?spunsul este, bineîn?eles, afirmativ (explica?ia o g?se?ti în materialul video din subsolul articolului), dar exist? câ?iva factori extrem de importan?i, pe care majoritatea proprietarilor de site-uri îi ignora ?i care contribuie decisiv la conversia unui vizitator.

Scopul unui proprietar de site

În absolut orice sistem de afiliere (CPC,CPA,CPM,CPS), ba chiar mai mult de atât, chiar ?i când NU urm?re?ti câ?tigurile financiare de pe urma unui site, ci doar construie?ti un brand personal (e doar un exemplu), scopul t?u principal e s? te remarci, printr-o activitate constant? în domeniu ?i s? îl ?ii pe vizitator pe site-ul t?u cât mai mult timp. Cu cât acesta va petrece mai mult timp pe site-ul t?u, cu atât e mai simplu s?-l transformi într-un cump?r?tor al produselor promovate de tine, pentru c? influen?a ta asupra lui cre?te cu fiecare secund?.
A?a cum spune ?i Nicky Senyard, CEO la Ecom Access (solu?ii complete în marketingul afiliat), în înregistrarea video pe care o po?i urm?ri mai jos, vizitatorul are un sim? dezvoltat al sincerit??ii ?i profesionalismului unui proprietar de site. Ni s-a întâmplat tuturor s? citim recomand?ri într-un anumit domeniu, venite din partea unor persoane de care nu auzisem pân? în momentul respectiv ?i s? sim?im acea falsitate subtil?, exact ca atunci când cineva încearc? s? ne conving? s? cump?r?m un produs, ce evident nu face banii. Nu are form? sau explica?ie logic?, dar sim?i asta ?i te retragi.

La fel de bine, am primit recomand?ri de la oameni necunoscu?i ?i am ap?sat, aproape instant, butonul de comand?, pentru c? sentimentul descris mai sus nu ?i-a f?cut apari?ia, lucru care ne-a transformat în cump?r?tori ?i generatori de profit pentru proprietarul de site.
Concluzia mea e c?, pe internet, vizitatorii se bazeaz? în primul rând pe instinct, la fel ca în via?à de zi cu zi. Scopul t?u e s? nu la?i impresia de neseriozitate, iar realizarea acestui scop ?ine de capacitatea ta de a te pune în locul vizitatorului t?u. Nu-?i subestima vizitatorii ?i nu încerca s?-i p?c?le?ti, pentru c? nu î?i sunt inferiori.

Marketing afiliat pe Twitter

Din moment ce Twitter reprezint? trendul momentului, foarte multe corpora?ii (comercian?i) din întreaga lume au fost oarecum nevoite s? profite de acest trend, pentru c? în mediul online nu po?i supravie?ui decât în priz?, la curent cu absolut tot ce se întâmpl?, cu tot ce apare nou pe pia?? (urm?re?te contul de Twitter al ProfitShare). Exemple de vânz?ri spectaculoase, cu ajutorul exclusiv al Twitter-ului, sunt multe, despre acestea discutându-se ?i în cadrul RoTwitter Confference, un eveniment desf??urat s?pt?mâna trecut? în Bucure?ti (mai pe larg aici). De la pizza la haine, sau de la hardware la software, mul?i comercian?i din mediul online au g?sit metode inedite de a-?i vinde produsele prin intermediul Twitter, iar de aici putem trage, cu u?urin??, o concluzie clar? :

Atâta timp cât, pe site e?ti privit ca un excelent formator de opinie, reu?ind s? strângi o comunitate legat?, format? din oameni ce pot fi u?or converti?i în cump?r?tori, contul de Twitter ac?ioneaz? ca un newsletter pentru tine, numai c? aici ai ?i avantajul dialogului cu cei c?rora le faci o recomandare. Fie c? e?ti comerciant sau intermediar/afiliat, pe Twitter po?i face recomand?ri serioase celor ce te urm?resc, iar vânz?rile tale depind de influen?a ta în acel mediu.

via Coffee with Nicky

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook

Tag-uri: , , , , ,

Marketingul afiliat si retelele sociale (azi, despre Twitter)

Postat pe 10.06.2009 de catre Profitshare

În ultima vreme am urm?rit numeroase conferin?e video, ale unor oameni cu foarte multe idei bune, în domeniul marketingului afiliat, astfel încât am nout??i pentru tine. Pe mine m? interesa foarte mult combina?ia dintre Twitter, o re?ea de socializare ce a atins cote maxime de audien?? în ultima perioad? ?i rata de conversie, sau altfel spus, poate fi Twitter o unealt? eficient? pentru m?rirea ratei de conversie? R?spunsul este, bineîn?eles, afirmativ (explica?ia o g?se?ti în materialul video din subsolul articolului), dar exist? câ?iva factori extrem de importan?i, pe care majoritatea proprietarilor de site-uri îi ignora ?i care contribuie decisiv la conversia unui vizitator.

Scopul unui proprietar de site

În absolut orice sistem de afiliere (CPC,CPA,CPM,CPS), ba chiar mai mult de atât, chiar ?i când NU urm?re?ti câ?tigurile financiare de pe urma unui site, ci doar construie?ti un brand personal (e doar un exemplu), scopul t?u principal e s? te remarci, printr-o activitate constant? în domeniu ?i s? îl ?ii pe vizitator pe site-ul t?u cât mai mult timp. Cu cât acesta va petrece mai mult timp pe site-ul t?u, cu atât e mai simplu s?-l transformi într-un cump?r?tor al produselor promovate de tine, pentru c? influen?a ta asupra lui cre?te cu fiecare secund?.
A?a cum spune ?i Nicky Senyard, CEO la Ecom Access (solu?ii complete în marketingul afiliat), în înregistrarea video pe care o po?i urm?ri mai jos, vizitatorul are un sim? dezvoltat al sincerit??ii ?i profesionalismului unui proprietar de site. Ni s-a întâmplat tuturor s? citim recomand?ri într-un anumit domeniu, venite din partea unor persoane de care nu auzisem pân? în momentul respectiv ?i s? sim?im acea falsitate subtil?, exact ca atunci când cineva încearc? s? ne conving? s? cump?r?m un produs, ce evident nu face banii. Nu are form? sau explica?ie logic?, dar sim?i asta ?i te retragi.

La fel de bine, am primit recomand?ri de la oameni necunoscu?i ?i am ap?sat, aproape instant, butonul de comand?, pentru c? sentimentul descris mai sus nu ?i-a f?cut apari?ia, lucru care ne-a transformat în cump?r?tori ?i generatori de profit pentru proprietarul de site.
Concluzia mea e c?, pe internet, vizitatorii se bazeaz? în primul rând pe instinct, la fel ca în via?à de zi cu zi. Scopul t?u e s? nu la?i impresia de neseriozitate, iar realizarea acestui scop ?ine de capacitatea ta de a te pune în locul vizitatorului t?u. Nu-?i subestima vizitatorii ?i nu încerca s?-i p?c?le?ti, pentru c? nu î?i sunt inferiori.

Marketing afiliat pe Twitter

Din moment ce Twitter reprezint? trendul momentului, foarte multe corpora?ii (comercian?i) din întreaga lume au fost oarecum nevoite s? profite de acest trend, pentru c? în mediul online nu po?i supravie?ui decât în priz?, la curent cu absolut tot ce se întâmpl?, cu tot ce apare nou pe pia?? (urm?re?te contul de Twitter al ProfitShare). Exemple de vânz?ri spectaculoase, cu ajutorul exclusiv al Twitter-ului, sunt multe, despre acestea discutându-se ?i în cadrul RoTwitter Confference, un eveniment desf??urat s?pt?mâna trecut? în Bucure?ti (mai pe larg aici). De la pizza la haine, sau de la hardware la software, mul?i comercian?i din mediul online au g?sit metode inedite de a-?i vinde produsele prin intermediul Twitter, iar de aici putem trage, cu u?urin??, o concluzie clar? :

Atâta timp cât, pe site e?ti privit ca un excelent formator de opinie, reu?ind s? strângi o comunitate legat?, format? din oameni ce pot fi u?or converti?i în cump?r?tori, contul de Twitter ac?ioneaz? ca un newsletter pentru tine, numai c? aici ai ?i avantajul dialogului cu cei c?rora le faci o recomandare. Fie c? e?ti comerciant sau intermediar/afiliat, pe Twitter po?i face recomand?ri serioase celor ce te urm?resc, iar vânz?rile tale depind de influen?a ta în acel mediu.

via Coffee with Nicky

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2021 Conversion Marketing