Deep linking – Notiuni si practici

?tiu c? ar fi frumos s? folosesc doar limba român? în articole, dar sunt anumite expresii ce ar suna stupid, a?a c? prefer s? spun deep link. În cazul în care exist? cititori ce nu cunosc termenul, iat? ?i explica?ia acestuia :

Acele linkuri de pe un site, ce direc?ioneaz? vizitatorul c?tre o pagin? intern? (sau articol), de pe un alt site (excep?ie face prima pagin?), se numesc deep links. În cazul sistemului de afilieri, un deep link este extrem de folositor, pentru c? permite proprietarului de site s? recomande UN ANUMIT PRODUS/SERVICIU, apar?inând unui comerciant online, scutind astfel vizitatorul de navigarea prin site-ul comerciantului ?i trimi?ându-l pe acesta direct în pagina produsului/serviciului respectiv. Din p?cate, obi?nui?i fiind cu bannerele, ce ne trimit, în 90% dintre cazuri, pe homepage, cele mai folosite unelte din sistemele de afilieri române?ti, par a fi exact bannerele.

Nu este gre?it s? folosim bannere cu link de afiliat, dar în felul ?sta putem pierde ocazia de a stabili o rela?ie între textul unei pagini ?i site-ul/produsul recomandat, acesta fiind un aspect deosebit de important în cadrul marketingului afiliat. Detaliez aceast? afirma?ie mai jos.

Linkurile pot fi mult mai puternice

Din punctul meu de vedere, un deep link pozi?ionat corect în interiorul textului unei pagini, poate fi mult mai eficient decât un banner imagine a?ezat în partea de sus a unui site (aceasta fiind cea mai des întâlnit? pozi?ie pentru bannere). Nu m? refer la num?rul de click-uri, ci la num?rul de vânz?ri. Cu alte cuvinte, aceast? regul? nu se aplic? decât programelor CPA/CPS, pentru c? în cazul CPC, scopul principal este ob?inerea de click-uri.

Revenind, primul aspect este acela al leg?turii dintre textul paginii ?i produsul recomandat (cre?te astfel posibilitatea efectu?rii unei tranzac?ii). Dac? vizitatorul este interesat de subiectul dezb?tut, cu siguran?a va fi interesat de un link rela?ionat contextual. Reclamele contextuale (cum ar fi cele din programul Google Adsense – PPC), au încercat s? stabileasc? aceast? leg?tur? ?i în mare parte au reu?it, îns? de ce s? nu sporim eficien?a contextual? folosind un deep link, adaugat manual, astfel încât s? avem siguran?a unei corel?ri perfecte? Da, sunt de acord c? trebuie s? muncim mai mult în timpul redact?rii, îns? cu siguran?a vor exista efecte pozitive în urma acestui efort.

Bineîn?eles, un widget cu cele mai vândute produse, sau cu ofertele promo?ionale de pe site-ul unui comerciant, poate avea rezultate excep?ionale, pentru c? orice consumator e atras de astfel de statistici, iar proprietarul de site trebuie sa profite de lucrul ?sta, îns? despre acest subiect discut?m, pe larg, într-un articol viitor.

Trebuie s? în?elegem exact care este scopul programelor de afilieri (ac?iunile/vânz?rile) ?i s? renun??m la ideea c? ar conta click-urile sau afi?arile. Nu ar investi nimeni în implementarea unui sistem propriu de afilieri, dac? ar avea drept scop principal ob?inerea de reclam? gratuit?, deci cu cât vei în?elege mai repede c? important? e ac?iunea vizitatorului, cu atât vei ob?ine rezultate mai bune, urm?rind eventual ?i articolele de pe acest blog. Marketingul afiliat este un domeniu foarte vast ?i cât se poate de interesant, iar reu?ita ta, ca ?i afiliat, î?i poate aduce satisfac?ii enorme, din toate punctele de vedere. Mergi pe ideea asta.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Tag-uri: , , ,

Deep linking – Notiuni si practici

Postat pe 28.05.2009 de catre Profitshare

?tiu c? ar fi frumos s? folosesc doar limba român? în articole, dar sunt anumite expresii ce ar suna stupid, a?a c? prefer s? spun deep link. În cazul în care exist? cititori ce nu cunosc termenul, iat? ?i explica?ia acestuia :

Acele linkuri de pe un site, ce direc?ioneaz? vizitatorul c?tre o pagin? intern? (sau articol), de pe un alt site (excep?ie face prima pagin?), se numesc deep links. În cazul sistemului de afilieri, un deep link este extrem de folositor, pentru c? permite proprietarului de site s? recomande UN ANUMIT PRODUS/SERVICIU, apar?inând unui comerciant online, scutind astfel vizitatorul de navigarea prin site-ul comerciantului ?i trimi?ându-l pe acesta direct în pagina produsului/serviciului respectiv. Din p?cate, obi?nui?i fiind cu bannerele, ce ne trimit, în 90% dintre cazuri, pe homepage, cele mai folosite unelte din sistemele de afilieri române?ti, par a fi exact bannerele.

Nu este gre?it s? folosim bannere cu link de afiliat, dar în felul ?sta putem pierde ocazia de a stabili o rela?ie între textul unei pagini ?i site-ul/produsul recomandat, acesta fiind un aspect deosebit de important în cadrul marketingului afiliat. Detaliez aceast? afirma?ie mai jos.

Linkurile pot fi mult mai puternice

Din punctul meu de vedere, un deep link pozi?ionat corect în interiorul textului unei pagini, poate fi mult mai eficient decât un banner imagine a?ezat în partea de sus a unui site (aceasta fiind cea mai des întâlnit? pozi?ie pentru bannere). Nu m? refer la num?rul de click-uri, ci la num?rul de vânz?ri. Cu alte cuvinte, aceast? regul? nu se aplic? decât programelor CPA/CPS, pentru c? în cazul CPC, scopul principal este ob?inerea de click-uri.

Revenind, primul aspect este acela al leg?turii dintre textul paginii ?i produsul recomandat (cre?te astfel posibilitatea efectu?rii unei tranzac?ii). Dac? vizitatorul este interesat de subiectul dezb?tut, cu siguran?a va fi interesat de un link rela?ionat contextual. Reclamele contextuale (cum ar fi cele din programul Google Adsense – PPC), au încercat s? stabileasc? aceast? leg?tur? ?i în mare parte au reu?it, îns? de ce s? nu sporim eficien?a contextual? folosind un deep link, adaugat manual, astfel încât s? avem siguran?a unei corel?ri perfecte? Da, sunt de acord c? trebuie s? muncim mai mult în timpul redact?rii, îns? cu siguran?a vor exista efecte pozitive în urma acestui efort.

Bineîn?eles, un widget cu cele mai vândute produse, sau cu ofertele promo?ionale de pe site-ul unui comerciant, poate avea rezultate excep?ionale, pentru c? orice consumator e atras de astfel de statistici, iar proprietarul de site trebuie sa profite de lucrul ?sta, îns? despre acest subiect discut?m, pe larg, într-un articol viitor.

Trebuie s? în?elegem exact care este scopul programelor de afilieri (ac?iunile/vânz?rile) ?i s? renun??m la ideea c? ar conta click-urile sau afi?arile. Nu ar investi nimeni în implementarea unui sistem propriu de afilieri, dac? ar avea drept scop principal ob?inerea de reclam? gratuit?, deci cu cât vei în?elege mai repede c? important? e ac?iunea vizitatorului, cu atât vei ob?ine rezultate mai bune, urm?rind eventual ?i articolele de pe acest blog. Marketingul afiliat este un domeniu foarte vast ?i cât se poate de interesant, iar reu?ita ta, ca ?i afiliat, î?i poate aduce satisfac?ii enorme, din toate punctele de vedere. Mergi pe ideea asta.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2022 Conversion Marketing