Libertatea oferita de sistemele de afilieri

Folosind numeroase metode de monetizare, ce func?ionau pe principiul CPC (cost pe click), m-am adaptat f?r? s? vreau la condi?iile drastice caracteristice lor, acest aspect reprezentând motivul pentru care primul contact cu un sistem CPA/CPS a fost de-a dreptul ?ocant pentru mine.

Diferente majore în abordarea vizitatorului

1. CPC

În momentul în care scopul principal al unui sistem de afilieri este cre?terea traficului comerciantului, vânz?rile/ac?iunile concrete clasându-se astfel pe locul 2, sau chiar mai jos, proprietarul de site se supune unor reguli clare ?i foarte stricte în privin?a semnaliz?rii linkurilor sau imaginilor ce îi pot aduce profit. E normal s? se întâmple a?a, pentru c? o libertate total? ar duce la clickuri generate artificial, sau la tentative reu?ite de în?elare a sistemului, eficien?a unei campanii publicitare fiind, în aceast? situa?ie, egal? cu 0.
Mai pe scurt, în campaniile CPC, proprietarul de site nu are voie s?-?i îndemne vizitatorii s? dea click pe linkurile de afiliat, aceast? practic? reprezentând una dintre cele mai frecvente motiva?ii pentru suspendarea definitiv? ?i irevocabil? a conturilor (cazurile de plângeri, la adresa serviciului Google Adsense, sunt de ordinul miilor pe internet).

2. CPA/CPS

Aici situa?ia se schimb? total, iar metodele prin care un proprietar de site î?i promoveaz? linkurile de afiliat, sunt practic problema acestuia (atâta timp cât nu încalc? legile în vigoare).
Din p?cate, cei mai multi publisheri români, implica?i în campanii CPA/CPS, folosesc minimul de libertate oferit de aceste sisteme, limitându-se la afi?area unor bannere, sau linkuri, în zonele dedicate reclamelor (?i eu m-am aflat mult timp în aceea?i situa?ie). Trebuie s? în?elegem c? eficien?a unui afiliat CPA/CPS este direct propor?ional? cu imagina?ia acestuia în promovarea linkurilor sale de afiliat. Ideea de „în?elare a vizitatorului”, existent? în campaniile CPC, dispare, pentru c? nu-?i po?i convinge vizitatorii s? cumpere produsele comerciantului, f?r? ca ace?tia s?-?i dea seama de asta. ?sta este ?i motivul pentru care au disp?rut condi?iile stricte de care am amintit la punctul 1. Hai s? d?m dovad? de creativitate, pentru c? posibilit??ile sunt practic nelimitate.

Personal nu am v?zut, pân? în momentul ?sta, nici m?car o metod? ingenioas? de promovare a unui link de afiliat CPA/CPS. Da, proprietarii de site-uri încep s? foloseasc? deep links în con?inutul paginilor, dar mai mult de atât nu face nimeni.
Metode de transmitere a informa?iei sunt multe ?i amintesc doar newsletterele, chestionarele sau widgeturile, toate putând fi folosite eficient într-o campanie publicitar? CPA/CPS.
E nevoie de munc?, informare zilnic?, studiu al statisticilor ?i mult? rabdare, mai ales pentru c? ne afl?m la începuturile sistemelor de afilieri române?ti, îns? o strategie gândit? pe termen lung ne poate aduce rezultate mai bune decât orice alt? campanie publicitara CPC.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Tag-uri: , , , , ,

Libertatea oferita de sistemele de afilieri

Postat pe 2.06.2009 de catre Profitshare

Folosind numeroase metode de monetizare, ce func?ionau pe principiul CPC (cost pe click), m-am adaptat f?r? s? vreau la condi?iile drastice caracteristice lor, acest aspect reprezentând motivul pentru care primul contact cu un sistem CPA/CPS a fost de-a dreptul ?ocant pentru mine.

Diferente majore în abordarea vizitatorului

1. CPC

În momentul în care scopul principal al unui sistem de afilieri este cre?terea traficului comerciantului, vânz?rile/ac?iunile concrete clasându-se astfel pe locul 2, sau chiar mai jos, proprietarul de site se supune unor reguli clare ?i foarte stricte în privin?a semnaliz?rii linkurilor sau imaginilor ce îi pot aduce profit. E normal s? se întâmple a?a, pentru c? o libertate total? ar duce la clickuri generate artificial, sau la tentative reu?ite de în?elare a sistemului, eficien?a unei campanii publicitare fiind, în aceast? situa?ie, egal? cu 0.
Mai pe scurt, în campaniile CPC, proprietarul de site nu are voie s?-?i îndemne vizitatorii s? dea click pe linkurile de afiliat, aceast? practic? reprezentând una dintre cele mai frecvente motiva?ii pentru suspendarea definitiv? ?i irevocabil? a conturilor (cazurile de plângeri, la adresa serviciului Google Adsense, sunt de ordinul miilor pe internet).

2. CPA/CPS

Aici situa?ia se schimb? total, iar metodele prin care un proprietar de site î?i promoveaz? linkurile de afiliat, sunt practic problema acestuia (atâta timp cât nu încalc? legile în vigoare).
Din p?cate, cei mai multi publisheri români, implica?i în campanii CPA/CPS, folosesc minimul de libertate oferit de aceste sisteme, limitându-se la afi?area unor bannere, sau linkuri, în zonele dedicate reclamelor (?i eu m-am aflat mult timp în aceea?i situa?ie). Trebuie s? în?elegem c? eficien?a unui afiliat CPA/CPS este direct propor?ional? cu imagina?ia acestuia în promovarea linkurilor sale de afiliat. Ideea de „în?elare a vizitatorului”, existent? în campaniile CPC, dispare, pentru c? nu-?i po?i convinge vizitatorii s? cumpere produsele comerciantului, f?r? ca ace?tia s?-?i dea seama de asta. ?sta este ?i motivul pentru care au disp?rut condi?iile stricte de care am amintit la punctul 1. Hai s? d?m dovad? de creativitate, pentru c? posibilit??ile sunt practic nelimitate.

Personal nu am v?zut, pân? în momentul ?sta, nici m?car o metod? ingenioas? de promovare a unui link de afiliat CPA/CPS. Da, proprietarii de site-uri încep s? foloseasc? deep links în con?inutul paginilor, dar mai mult de atât nu face nimeni.
Metode de transmitere a informa?iei sunt multe ?i amintesc doar newsletterele, chestionarele sau widgeturile, toate putând fi folosite eficient într-o campanie publicitar? CPA/CPS.
E nevoie de munc?, informare zilnic?, studiu al statisticilor ?i mult? rabdare, mai ales pentru c? ne afl?m la începuturile sistemelor de afilieri române?ti, îns? o strategie gândit? pe termen lung ne poate aduce rezultate mai bune decât orice alt? campanie publicitara CPC.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2022 Conversion Marketing