Mentalitatea sănătoasă a unui afiliat

angry
Zilele trecute mi-am propus s? citesc numai articole ce condamn? sistemele române?ti de afilieri (din diverse motive), ca s? în?eleg exact dorin?ele afilia?ilor români. Am c?utat diferite expresii, în toate motoarele de c?utare importante ?i am g?sit un num?r destul de mare de plângeri, majoritatea având, din p?cate, un numitor comun. Afilia?ii se a?teapt? ca marketingul afiliat s? dea rezultate foarte bune, înc? din prima lun? de folosire, doar afi?ând un widget cu linkuri (e doar un exemplu). Exagerez pu?in pentru a eviden?ia volumul de munc? din spatele cecurilor cu 4 zerouri, dar în mare, cam asta este problema.

Stabilirea unui plan și respectarea lui până la succes


?tiu c? ai auzit asta de multe ori, mai ales în mediul online, îns? nimic nu d? rezultate mai bune decât un plan stabilit înc? de la început ?i, probabil cel mai important aspect, urmarea acestui plan pân? la un succes cât de mic. Nu e bine s? urm?re?ti averi, ob?inute din sistemele de afilieri, pentru c? ?ansele s? reu?e?ti sunt infime, dar po?i încerca s? ob?ii un venit satisf?c?tor ?i constant, atingerea acestui scop fiind principala ta grij? în perioada urm?toare.
Principala gre?eala a unui afiliat este reprezentat? de abaterea de la drumul stabilit ini?ial, datorat? tenta?iilor ap?rute pe parcurs (cum ar fi comercian?i ce par s? ofere comisioane mai mari). E foarte important s? în?elegi c? fiecare comerciant are specificul s?u ?i necesit? o strategie diferit?, deci schimbarea comercian?ilor în fiecare lun? e o munc? în van. E ca ?i cum ai încerca o meserie nou? în fiecare lun?, ne?tiind, de fapt, s? faci nimic.

Totu?i, ca s? reu?e?ti s? atingi un ?el teoretic, specificat pe planul t?u de a câ?tiga bani din sistemele de afilieri, trebuie s? în?elegi exact ce produse trebuie s? promovezi, iar în cazul în care nu ai deja un studiu de audien?? pe site-ul t?u, singura solu?ie r?mas? este testarea diferitelor nise ale comercian?ilor. Hainele, IT-ul, imobiliarele, sau orice alt domeniu, reprezint? doar ni?te variante. Nu te uita la pre?uri sau la comisioane, pentru c? nu asta conteaz? acum. G?se?te o solu?ie pentru a le oferi vizitatorilor t?i exact ce î?i doresc ?i f? tot posibilul s? intermediezi câteva tranzac?ii. Nu se va întâmpla în prima lun?, nici dac? ai ales ni?a potrivit?, asta însemnând c? marketingul afiliat nu este acela?i lucru cu bani câ?tiga?i u?or ?i repede.

Mi-a? dori s? v?d mai mult? receptivitate aici, pe blogul ProfitShare, dar îmi dau seama c? nu primesc feed-back pentru c? sunt foarte pu?ini proprietari de site-uri ce ob?in cel pu?in un comision din afilieri, deci nici nu au comentarii de ad?ugat.
Pe blogul meu au început s? apar? ?i comisioanele (greu, dar sigur, zic eu), deci se poate, iar eu nu am un blog ni?at (un public ni?at). E mai greu s? intermediezi vânz?ri relevante pe un site generalist, dar nu imposibil, iar de aici pot trage concluzia c? începe s? func?ioneze ?i în România.
Nu m? îndoiam de lucrul ?sta, dar eram con?tient c? cel mai greoi proces va fi acela de schimbare a mentalit??ii proprietarilor de site-uri. A?a a fost, din p?cate ?i înc? persist? aceast? problema, dar se va rezolva în timp.

Sursa foto

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Tag-uri: , , , , ,

Mentalitatea sănătoasă a unui afiliat

Postat pe 25.06.2009 de catre Profitshare

angry
Zilele trecute mi-am propus s? citesc numai articole ce condamn? sistemele române?ti de afilieri (din diverse motive), ca s? în?eleg exact dorin?ele afilia?ilor români. Am c?utat diferite expresii, în toate motoarele de c?utare importante ?i am g?sit un num?r destul de mare de plângeri, majoritatea având, din p?cate, un numitor comun. Afilia?ii se a?teapt? ca marketingul afiliat s? dea rezultate foarte bune, înc? din prima lun? de folosire, doar afi?ând un widget cu linkuri (e doar un exemplu). Exagerez pu?in pentru a eviden?ia volumul de munc? din spatele cecurilor cu 4 zerouri, dar în mare, cam asta este problema.

Stabilirea unui plan și respectarea lui până la succes


?tiu c? ai auzit asta de multe ori, mai ales în mediul online, îns? nimic nu d? rezultate mai bune decât un plan stabilit înc? de la început ?i, probabil cel mai important aspect, urmarea acestui plan pân? la un succes cât de mic. Nu e bine s? urm?re?ti averi, ob?inute din sistemele de afilieri, pentru c? ?ansele s? reu?e?ti sunt infime, dar po?i încerca s? ob?ii un venit satisf?c?tor ?i constant, atingerea acestui scop fiind principala ta grij? în perioada urm?toare.
Principala gre?eala a unui afiliat este reprezentat? de abaterea de la drumul stabilit ini?ial, datorat? tenta?iilor ap?rute pe parcurs (cum ar fi comercian?i ce par s? ofere comisioane mai mari). E foarte important s? în?elegi c? fiecare comerciant are specificul s?u ?i necesit? o strategie diferit?, deci schimbarea comercian?ilor în fiecare lun? e o munc? în van. E ca ?i cum ai încerca o meserie nou? în fiecare lun?, ne?tiind, de fapt, s? faci nimic.

Totu?i, ca s? reu?e?ti s? atingi un ?el teoretic, specificat pe planul t?u de a câ?tiga bani din sistemele de afilieri, trebuie s? în?elegi exact ce produse trebuie s? promovezi, iar în cazul în care nu ai deja un studiu de audien?? pe site-ul t?u, singura solu?ie r?mas? este testarea diferitelor nise ale comercian?ilor. Hainele, IT-ul, imobiliarele, sau orice alt domeniu, reprezint? doar ni?te variante. Nu te uita la pre?uri sau la comisioane, pentru c? nu asta conteaz? acum. G?se?te o solu?ie pentru a le oferi vizitatorilor t?i exact ce î?i doresc ?i f? tot posibilul s? intermediezi câteva tranzac?ii. Nu se va întâmpla în prima lun?, nici dac? ai ales ni?a potrivit?, asta însemnând c? marketingul afiliat nu este acela?i lucru cu bani câ?tiga?i u?or ?i repede.

Mi-a? dori s? v?d mai mult? receptivitate aici, pe blogul ProfitShare, dar îmi dau seama c? nu primesc feed-back pentru c? sunt foarte pu?ini proprietari de site-uri ce ob?in cel pu?in un comision din afilieri, deci nici nu au comentarii de ad?ugat.
Pe blogul meu au început s? apar? ?i comisioanele (greu, dar sigur, zic eu), deci se poate, iar eu nu am un blog ni?at (un public ni?at). E mai greu s? intermediezi vânz?ri relevante pe un site generalist, dar nu imposibil, iar de aici pot trage concluzia c? începe s? func?ioneze ?i în România.
Nu m? îndoiam de lucrul ?sta, dar eram con?tient c? cel mai greoi proces va fi acela de schimbare a mentalit??ii proprietarilor de site-uri. A?a a fost, din p?cate ?i înc? persist? aceast? problema, dar se va rezolva în timp.

Sursa foto

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2022 Conversion Marketing