Responsabilitatea conversiei în sistemul de afilieri

laptop
Una dintre cele mai mari dileme, într-un sistem de afiliere CPA/CPS, este legat? de cine se face responsabil pentru convertirea unui vizitator în cump?r?tor. Pe internet exist? numeroase articole pe aceast? tem?, îns? nu se poate ajunge la o concluzie universal valabil?, pentru c? sunt extrem de multe elemente ce pot influen?a decizia unui vizitator.

În România, toat? vina pentru e?ecul unei conversii, este atribuit? comerciantului, iar motivele invocate sunt de ordinul zecilor. Pre?uri mari, promo?ii inexistente, suport tehnic defectuos, comisioane mult prea mici etc. Din punctul meu de vedere, problema e undeva la mijloc, pentru c? a?a cum sunt con?tient c? pre?urile din online respect? o medie na?ional? foarte ridicat?, nici vizitatorii site-urilor implicate în sistemele de afilieri nu sunt cump?r?tori ni?a?i pe un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, proprietarul de site f?r? ni??, î?i încearc? norocul pentru a vinde diferite produse, iar aceast? practic? nu are ?anse prea mari s? aduc? venituri notabile.

Responsabilitatea proprietarului de site

Am observat c?, cei mai mult afilia?i, încearc? s? ofere vizitatorului toate detaliile necesare pentru produsele promovate, iar aici avem o mic? problem?, pentru c? datoria acestuia este s? trezeasc? interesul vizitatorului, nu s?-l l?mureasc? complet în privin?a produsului. Ca ?i proprietar de site, tu urm?re?ti trimiterea de vizitatori c?tre comerciantul online. Tu nu vinzi direct produsele, deci nu are sens s? oferi absolut toate informa?iile legate de acestea. Dac? ?i se pare c? pre?ul este unul atr?g?tor, pune pe site o poz? a produsului ?i pretul. Dac? ?i se pare c? descrierea produsului ar trezi interesul, pune o poz? ?i descrierea respectiv?, dar f?r? pre?.
A?a se împarte responsabilitatea conversiei între comerciant ?i afiliat. A?a se pot ob?ine rezultate cel pu?in satisf?c?toare.

Sistemul de afilieri presupune TREI PARTCIPAN?I. Comerciantul, proprietarul de site ?i vizitatorul. Când unul dintre ace?tia dispare din ecua?ie, dispare ?i sistemul de afilieri. Vizitatorul nu are o responsabilitate prea mare, îns? ceilal?i doi trebuie s? în?eleag? c? împ?r?irea atribu?iilor este singura metod? prin care se poate cre?te num?rul tranzac?iilor.

Revenind, afiliatul are rolul de a men?ine autoritatea brandului promovat, exact cum un agent de vânz?ri face tot posibilul s? dovedeasc? seriozitatea firmei pentru care intermediaz? vânz?ri, iar comerciantul trebuie s?-i asigure acestuia toate uneltele necesare, astfel încât impreun? s? formeze un singur brand. A?a cum am spus ?i în articolele precedente, nu po?i în?ela vizitatorii, cum se procedeaz? foarte des în sistemele PPC. În schimb, trebuie S?-I CONVINGI pe ace?tia s? cumpere, iar asta presupune ni?te abilit??i de comunicare ?i o bun? strategie de marketing.
În momentul în care aceste condi?ii sunt îndeplinite, iar vânz?rile tot nu cresc, te po?i plânge de comerciant. Pân? atunci îns?, asigur?-te c? tu faci tot posibilul s? func?ioneze.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Tag-uri: , , ,

Responsabilitatea conversiei în sistemul de afilieri

Postat pe 20.06.2009 de catre Profitshare

laptop
Una dintre cele mai mari dileme, într-un sistem de afiliere CPA/CPS, este legat? de cine se face responsabil pentru convertirea unui vizitator în cump?r?tor. Pe internet exist? numeroase articole pe aceast? tem?, îns? nu se poate ajunge la o concluzie universal valabil?, pentru c? sunt extrem de multe elemente ce pot influen?a decizia unui vizitator.

În România, toat? vina pentru e?ecul unei conversii, este atribuit? comerciantului, iar motivele invocate sunt de ordinul zecilor. Pre?uri mari, promo?ii inexistente, suport tehnic defectuos, comisioane mult prea mici etc. Din punctul meu de vedere, problema e undeva la mijloc, pentru c? a?a cum sunt con?tient c? pre?urile din online respect? o medie na?ional? foarte ridicat?, nici vizitatorii site-urilor implicate în sistemele de afilieri nu sunt cump?r?tori ni?a?i pe un anumit domeniu. Cu alte cuvinte, proprietarul de site f?r? ni??, î?i încearc? norocul pentru a vinde diferite produse, iar aceast? practic? nu are ?anse prea mari s? aduc? venituri notabile.

Responsabilitatea proprietarului de site

Am observat c?, cei mai mult afilia?i, încearc? s? ofere vizitatorului toate detaliile necesare pentru produsele promovate, iar aici avem o mic? problem?, pentru c? datoria acestuia este s? trezeasc? interesul vizitatorului, nu s?-l l?mureasc? complet în privin?a produsului. Ca ?i proprietar de site, tu urm?re?ti trimiterea de vizitatori c?tre comerciantul online. Tu nu vinzi direct produsele, deci nu are sens s? oferi absolut toate informa?iile legate de acestea. Dac? ?i se pare c? pre?ul este unul atr?g?tor, pune pe site o poz? a produsului ?i pretul. Dac? ?i se pare c? descrierea produsului ar trezi interesul, pune o poz? ?i descrierea respectiv?, dar f?r? pre?.
A?a se împarte responsabilitatea conversiei între comerciant ?i afiliat. A?a se pot ob?ine rezultate cel pu?in satisf?c?toare.

Sistemul de afilieri presupune TREI PARTCIPAN?I. Comerciantul, proprietarul de site ?i vizitatorul. Când unul dintre ace?tia dispare din ecua?ie, dispare ?i sistemul de afilieri. Vizitatorul nu are o responsabilitate prea mare, îns? ceilal?i doi trebuie s? în?eleag? c? împ?r?irea atribu?iilor este singura metod? prin care se poate cre?te num?rul tranzac?iilor.

Revenind, afiliatul are rolul de a men?ine autoritatea brandului promovat, exact cum un agent de vânz?ri face tot posibilul s? dovedeasc? seriozitatea firmei pentru care intermediaz? vânz?ri, iar comerciantul trebuie s?-i asigure acestuia toate uneltele necesare, astfel încât impreun? s? formeze un singur brand. A?a cum am spus ?i în articolele precedente, nu po?i în?ela vizitatorii, cum se procedeaz? foarte des în sistemele PPC. În schimb, trebuie S?-I CONVINGI pe ace?tia s? cumpere, iar asta presupune ni?te abilit??i de comunicare ?i o bun? strategie de marketing.
În momentul în care aceste condi?ii sunt îndeplinite, iar vânz?rile tot nu cresc, te po?i plânge de comerciant. Pân? atunci îns?, asigur?-te c? tu faci tot posibilul s? func?ioneze.

Distribuie articolul pe:
TwitterFacebook
The following two tabs change content below.

Cauta:
Aboneaza-te la newsletter!

Adauga adresa ta de email pentru a primi recomandari & noutati Profitshare:
Copyright © 2009-2022 Conversion Marketing